CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | PRODUKTY | mar Management RFID

marManagement RFID

RFID | Technologie RFID pro nemocnice přináší doslova inteligentní zdravotnické prostředky. Systém, který nedělá chyby, je unikátním řešením pro management chirurgických nástrojů a perspektivní východisko pro výrobky i postupy.

mar Management RFID

 

je strategickým partnerem CareTag (DK)

Bezpečný, funkční a jednoduchý způsob sledování oběhu chirurgických nástrojů uživatelé hledají již dlouhý čas. Až nástup technologie RFID a její implementace do zdravotnických provozů však tuto otázku konečně řeší.

Prostřednictvím jedinečné aplikace RFID čipů na každý jednotlivý instrument či sterilizační kontejner lze veškerý materiál snadno a rychle označit, nakódovat, setřídit a sledovat prostřednictvím speciálního softwaru.

Není bez zajímavosti, že stejně jako chirurgické nástroje, lze tímto způsobem sledovat i prostředky další. Přepravními skříněmi a pacientskými lůžky počínaje a kontejnery na léky či potraviny konče. Použití této technologie v oběhu nemocničního materiálu doslova nemá hranic.

Hlavní výhody systému

 

RFID označuje technologii pro bezkontaktní příjem a odesílání údajů. Systém RFID se skládá z transpondéru, čtečky, kterou lze transpondér identifikovat na základě elektromagnetických vln, a softwaru pro digitální administraci.

Technologie RFID je vhodná pro hromadné čtení celých sít a zavedení čipu RFID nevede ke změnám na chirurgickém nástroji. Velkými výhodami oproti jiným technologiím, jako je datová matice (Data Matrix) nebo čárový kód (EAN kód), jsou vysoká bezpečnost systému a dobrá čitelnost transpondéru.

Příprava zdravotnických prostředků má velký vliv na náklady ve zdravotnictví. Technologie RFID umožňuje nemocnicím obecné bezkontaktní sledování chirurgických nástrojů, snižuje náklady a zvyšuje tím efektivitu celkového životního cyklu nástroje.

Moduly systému

Modul 1: Administrace

Modul 2: Balicí stanice

Modul 3: Pravidla a servis

Modul 4: Sada CheckBox operační

Modul 5: Sada CheckBox CS (sterilizační)

Modul 6: Brány (Gates)

Modul 7 a 8: Operační / Sterilizační (CS) status

 

Faktory úspěchu

 


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Warwick Sasco (GB) Fénix Brno (CZ) Fénix Bratislava (SK)
« »