CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | ABOUT US | Systém kvality dle ISO

Systém managementu kvality dle norem ISO

Máme zaveden systém managementu kvality, který odpovídá normám ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 13485 : 2003 a je dokladem toho, že Fénix Brno spol. s r.o. je systematicky a průhledně řízena, zaměřena na neustálé zlepšování činností a spokojenost našich zákazníků.

Systém kvality dle ISO

Funkčnost celého systému je pravidelně prověřována interními audity a dále jednou ročně kontrolními, resp. recertifikačními audity certifikační společností CQS. Na základě výsledků těchto auditů, souhrnných zpráv z reklamací, požadavků, připomínek a podnětů zákazníků, jsou přijímána preventivní opatření ke zvýšení kvality.


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Brno (CZ) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Warwick Sasco (GB) Fénix Bratislava (SK)
« »