CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | O NÁS | Systém kvality dle ISO

Systém managementu kvality dle norem ISO

Máme zaveden systém managementu kvality, který odpovídá normám ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 13485 : 2003 a je dokladem toho, že Fénix Brno spol. s r.o. je systematicky a průhledně řízena, zaměřena na neustálé zlepšování činností a spokojenost našich zákazníků.

Systém kvality dle ISO

Funkčnost celého systému je pravidelně prověřována interními audity a dále jednou ročně kontrolními, resp. recertifikačními audity certifikační společností CQS. Na základě výsledků těchto auditů, souhrnných zpráv z reklamací, požadavků, připomínek a podnětů zákazníků, jsou přijímána preventivní opatření ke zvýšení kvality.


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Brno (CZ) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Warwick Sasco (GB) Fénix Bratislava (SK)
« »