CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | O NÁS | Podmínky užití

Podmínky užití

Obchodní společnosti Fénix Brno, spol. s  r. o., IČO: 44961863, se sídlem Vackova 79, 612 00  Brno, Česká republika, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4020 pro přístup a užití webových stránek www.fenix.cz.

Podmínky užití

Ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje, které budou poskytnuty prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovateli, jsou a nadále budou považovány za důvěrné. Fénix Brno, spol. s r. o. neposkytuje a nebude poskytovat (sdílet, prodávat ani vyzrazovat) osobní údaje dalším osobám ani stranám.

Copyright

© Fénix Brno, spol. s r. o., veškerá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazujícím tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání, jsou majetkem provozovatele. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou vlastnictvím jejich právoplatných majitelů. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené slouží pouze k identifikačním účelům.

Omezení odpovědnosti

Informace publikované na doméně fenix.cz vycházejí z informací a zdrojů, které poskytuje zejména provozovatel a majitel domény fenix.cz, a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na doméně fenix.cz. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny na doméně fenix.cz a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním domény fenix.cz a informací z uvedené domény.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, jenž lze navštívit prostřednictvím domény fenix.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím domény fenix.cz.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek domény fenix.cz, zejména soukromé inzerce, a vyhrazuje si právo odstranit ta sdělení obsahující jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou, neetickou, v nesouladu s výše uvedenými body nebo jinak nepřijatelnou.


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Brno (CZ) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Warwick Sasco (GB) Fénix Bratislava (SK)
« »