Fénix Brno - zdravotnická technika
CZ | SK | EN
Klientská sekcia

Home | O NÁS | Podmienky používania

Podmienky používania

Obchodnej spoločnosti Fénix Bratislava, spol. s  r. o., IČO: 35730854, so sídlom Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové, Slovenská republika, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Trnava: OKRESNÝ SÚD TRNAVA , oddiel: Sro, vložka číslo: 11672/T pre prístup a používanie webových stránok www.fenix.cz/sk.

Podmienky používania

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté prostrednictvom týchto internetových stránok poskytovateľovi, sú a naďalej budú považované za dôverné. Fénix Bratislava, spol. s r. o. neposkytuje a nebude poskytovať (používať, informovať ani zverejňovať) osobné údaje ďalším osobám ani stranám.

Copyright

© Fénix Bratislava, spol. s r. o., všetky práva vyhradené. Ak nie je uvedené inak, autorské práva ku stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako i k informáciám a materiálom na nich uvedených a ich usporiadanie, sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky značky a registrované ochranné známky tu uvedené sú vlastníctvom ich právoplatných majiteľov. Všetky značky a registrované ochranné známky tu uvedené slúžia iba k identifikačným účelom.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie publikované na doméne fenix.cz/sk vychádzajú z informácií a zdrojov, ktoré poskytuje výhradne prevádzkovateľ a majiteľ domény fenix.cz/sk, a ich účelom je informovať hlavne o ponuke produktov a služieb.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na doméne fenix.cz/sk. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny na doméne fenix.cz/sk a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním domény fenix.cz/sk a informácií z uvedenej domény.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom domény fenix.cz/sk.

Prevádzkoveteľ rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie, vykonanú akýmkoľvek tretím subjektom prostrednictvom domény fenix.cz/sk.

Prevádzkoveteľ nezodpovedá za obsah oznámení, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok domény fenix.cz/sk, hlavne súkromné inzercie, a vyhradzuje si právo odstrániť tie oznámenia obsahujúce akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú, neetickú, v nesúlade s vyššie uvedenými bodmi alebo inak neprijateľnú.

KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Bratislava (SK) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Fénix Brno (CZ) Warwick Sasco (GB)
« »