Fénix Brno - zdravotnická technika
CZ | SK | EN
Klientská sekciaHomepage

Home | O NÁS | Podmienky používania

Podmienky používania

Obchodnej spoločnosti Fénix Bratislava, spol. s  r. o., IČO: 35730854, so sídlom Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové, Slovenská republika, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Trnava: OKRESNÝ SÚD TRNAVA , oddiel: Sro, vložka číslo: 11672/T pre prístup a používanie webových stránok www.fenix.cz/sk.

Podmienky používania

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté prostrednictvom týchto internetových stránok poskytovateľovi, sú a naďalej budú považované za dôverné. Fénix Bratislava, spol. s r. o. neposkytuje a nebude poskytovať (používať, informovať ani zverejňovať) osobné údaje ďalším osobám ani stranám.

Copyright

© Fénix Bratislava, spol. s r. o., všetky práva vyhradené. Ak nie je uvedené inak, autorské práva ku stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako i k informáciám a materiálom na nich uvedených a ich usporiadanie, sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky značky a registrované ochranné známky tu uvedené sú vlastníctvom ich právoplatných majiteľov. Všetky značky a registrované ochranné známky tu uvedené slúžia iba k identifikačným účelom.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie publikované na doméne fenix.cz/sk vychádzajú z informácií a zdrojov, ktoré poskytuje výhradne prevádzkovateľ a majiteľ domény fenix.cz/sk, a ich účelom je informovať hlavne o ponuke produktov a služieb.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na doméne fenix.cz/sk. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny na doméne fenix.cz/sk a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním domény fenix.cz/sk a informácií z uvedenej domény.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom domény fenix.cz/sk.

Prevádzkoveteľ rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie, vykonanú akýmkoľvek tretím subjektom prostrednictvom domény fenix.cz/sk.

Prevádzkoveteľ nezodpovedá za obsah oznámení, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok domény fenix.cz/sk, hlavne súkromné inzercie, a vyhradzuje si právo odstrániť tie oznámenia obsahujúce akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú, neetickú, v nesúlade s vyššie uvedenými bodmi alebo inak neprijateľnú.

KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Bratislava (SK) Trulife (IE) Ondal Medical Systems (D) Vascocare Medical (GB) Ramed (CZ) Fénix Brno (CZ) Warwick Sasco (GB)
« »