Fénix Brno - zdravotnická technika
CZ | SK | EN
Klientská sekcia

Home | O NÁS | Systém kvality podľa ISO

Systém managementu kvality podľa noriem ISO

Máme zaveden systém managementu kvality, který odpovídá normám ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 13485 : 2003 a je dokladem toho, že Fénix Brno spol. s r.o. je systematicky a průhledně řízena, zaměřena na neustálé zlepšování činností a spokojenost našich zákazníků.

Systém kvality podľa ISO

Funkčnosť celého systému je pravidelne preverovaná internými auditmi a raz ročne kontrolnými, resp. recertifikačnými auditmi certifikačnou spoločnosťou CQS. Na základe výsledkov týchto auditov, súhrnných správ z reklamácií, požiadaviek, pripomienok a podnetov zákazníkov, sú prijímané preventívne opatrenia na zvýšenie kvality.

 

KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Bratislava (SK) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Fénix Brno (CZ) Warwick Sasco (GB)
« »