Fénix Brno - zdravotnická technika
CZ | SK | EN
Klientská sekcia

Home | O NÁS | Systém kvality podľa ISO

Systém managementu kvality podľa noriem ISO

Máme zaveden systém managementu kvality, který odpovídá normám ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 13485 : 2003 a je dokladem toho, že Fénix Brno spol. s r.o. je systematicky a průhledně řízena, zaměřena na neustálé zlepšování činností a spokojenost našich zákazníků.

Systém kvality podľa ISO

Funkčnosť celého systému je pravidelne preverovaná internými auditmi a raz ročne kontrolnými, resp. recertifikačnými auditmi certifikačnou spoločnosťou CQS. Na základe výsledkov týchto auditov, súhrnných správ z reklamácií, požiadaviek, pripomienok a podnetov zákazníkov, sú prijímané preventívne opatrenia na zvýšenie kvality.

 

KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Bratislava (SK) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Fénix Brno (CZ) Warwick Sasco (GB)
« »