CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | O NÁS | Ekologie

Ekologie

Naše společnost uzavřela 1. 4. 2005 smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a. s. a je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040260. Plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle §13 odst. 1 písm c) zákona 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.

Ekologie

RETELA

Dle direktivy o nakládání s odpady jsme sdruženi s ostatními výrobci do systému RETELA - kolektivního plnění nakládání s elektroodpadem. Všechny zdravotnické prostředky jsou označeny grafickým symbolem, který znamená, že jsme zapsáni na Ministerstvu životního prostředí a že přispíváme na řešení elektroodpadu poměrem částky za historický odpad a příspěvkem do budoucnosti. Tento symbol obsahují i návody k použití.


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Brno (CZ) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Warwick Sasco (GB) Fénix Bratislava (SK)
« »