CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | O NÁS | Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dle GDPR jsme správce osobních údajů. Chceme abyste věděli, jak zpracováváme Vaše osobní údaje (pokud je máme) a jaká jsou Vaše práva.

Informace o zpracování osobních údajů

ÚVOD

Právně závazné znění

Smysl česky

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) Vás tímto správce osobních údajů, společnost Fénix spol. s r. o., IČO 44961863, Vackova 79, 612 00 Brno, informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Dle GDPR jsme správce osobních údajů. Chceme, abyste věděli, jak zpracováváme Vaše osobní údaje (pokud je máme) a jaká jsou Vaše práva.

 

DŮVODY, ÚČEL, ROZSAH A DOBA

Právně závazné znění

Smysl česky

Zákonné důvody zpracování osobních údajů: Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, pro plnění smluv a pro splnění zákonných povinností správce

 

Účel zpracování osobních údajů: k naplnění oprávněných zájmů správce, kterými je udržování obchodních kontaktů se zákazníky, dodavateli a servisními firmami; plnění smluv s obchodními partnery; plnění právních povinností vyplývajících z činnosti firmy

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje v kategorii identifikačních a kontaktních údajů

 

Lhůta pro výmaz: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu danou příslušnými zákony

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám zákon přikazuje mít a které potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli zůstat v kontaktu a plnit naše závazky vůči Vám.

 

Za tímto účelem běžně uchováváme jména, adresy, telefonní čísla, e-maily, pracovní pozice, zaměstnavatele a případné další údaje, pokud jsou nezbytné.

 

Vaše osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, jak musíme.

 

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI

Právně závazné znění

Smysl česky

Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Zpracovateli jsou:

iNexia, s.r.o, IČO 44961863;

Servernamiru.cz, IČO 76427269;

Bc. Markéta Kubálková, IČO 70465126;

MTJ Service, s.r.o., IČO 25532065;

KELOC CS, s.r.o., IČO 41600681;

O2 Czech Republic a.s. IČO 60193336;

Minolta, spol. s r. o., IČO 00176150;

Google Czech Republic, s.r.o., IČO 27604977

Blackberry (TCL Communication Ltd.);

Geis CZ s. r. o., IČO 44567359

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, DIČ DE142930777

 

Kategorie příjemců osobních údajů:

Firmy, provádějící servis zdravotnických prostředků, poskytovatelé poštovních a spedičních služeb

 

K vašim osobním údajům mohou mít přístup další osoby, se kterými spolupracujeme. Spoléháme se na prověřené partnery v oblasti správy sítí, telekomunikací, servisu a dalších služeb. Tito partneři jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a mají stejnou zodpovědnost za ochranu vašich údajů, jako správce.

 

Správce může být v některých obchodních případech příjemcem osobních údajů třetích stran

Osobní údaje třetích stran, pokud jsou nám předány, zpracováváme jen v nejnutnějším rozsahu. A to proto, abychom mohli naplňovat naše obchodní závazky.

 

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právně závazné znění

Smysl česky

  • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR),
  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  • právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR),
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a vznesení námitky proti zpracování (čl. 21 GDPR),
  • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě podezření, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR)

- pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoliv vzít zpět,

- můžete po nás požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů nebo vymazání těchto osobních údajů.

- máte právo požádat nás, abychom všechny vaše osobní údaje, které nyní zpracováváme, předali jinému správci.

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se nejdříve obrátit na zodpovědnou osobu v naší společnosti.

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní osobu:

Mgr. Milena Matejovičová,PhD., gdpr@fenix.cz

 

 


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Fénix Brno (CZ) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Warwick Sasco (GB) Fénix Bratislava (SK)
« »