CZ | SK | EN
Klientská sekce

Home | PRODUKTY | Implantáty a systémy implantátů | Chirurgie ruky a traumatologie | Ostatní traumatologické implantáty | KLS Martin - Set ISIS

KLS Martin - Set ISIS

ZACÍLENÝ NA RAMENO | Jedná se o integrovaný systém ramenních implantátů. Umožňuje řešit problémy na clavicule a v oblasti proximálního humerusu.

KLS Martin - Set ISIS

Standardní postupy prováděné na ramenním kloubu jsou spojeny s dlouhodobými komplikacemi z 5 až 20%. To je způsobeno řadou faktorů, včetně použitého implantátu, operační techniky a spolupráce pacienta.
KLS Martin implantáty jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly anatomickým poměrům na rameni. Jako takové nabízejí podstatné výhody, především pokud jde o měkké tkáně ramenního kloubu.
Funkční stabilita nových titanových desek je vynikající, což umožňuje časnou mobilizaci při minimalizaci komplikací.
Systém ramenních implantátů zahrnuje:
ACP (Acromion Clavicle Plate) - dlaha pro řešení AC-luxace a laterální fraktury claviculy
BCP (Bi-Cortical Plate) - bikortikální dlaha pro řešení dislokované fraktury proximální hlavice humerusu a dislokované fraktury tuberculum majus
CCP (Contoured Clavicle Plate) - předtvarovaná dlaha pro řešení tříštivých zlomenin claviculy s případnou bezprostřední perforací kůže

Z nejdůležitějších vlastností ISIS systému:


KLS Martin Group (D) Franke Medical (FI) Warwick Sasco (GB) Trulife (IE) Ondal Medical (D) Ramed (CZ) Caretag ApS (DK) & KLS Martin Group (D) Fénix Brno (CZ) Fénix Bratislava (SK)
« »